Scroll to top

Oferta dla Klientów Indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej

Oferta dla Klientów Indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej

Obsługa podatkowo-doradcza

Obsługa podatkowo-doradcza

Pomagamy osobom zatrudnionym na umowę o pracę, na umowie zlecenia lub umowie o dzieło,
pracującym emerytom lub rencistom, którzy szukają wsparcia specjalisty w sporządzeniu oraz przekazaniu zeznań rocznych PIT-37 oraz PIT-39 dotyczący przychodów ze sprzedaży/zbycia nieruchomości.

 

Deklaracje VZM-1 – zwrot VAT za materiały budowlane
Biuro EMAX sporządza wnioski dla osób fizycznych w wieku do 35. roku życia, którzy chcą ubiegać się o zwrot niektórych wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych wykorzystanych do budowy pierwszego domu jednorodzinnego lub mieszkania nieprzekraczającego określonego w ustawie limitu metrów powierzchni. W przypadku nadbudowy, rozbudowy lub przystosowania budynku do celów mieszkaniowych zwrotowi podlegają także niektóre wydatki.

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych-  deklaracja PCC
Jeżeli umowa zawarta jest bez obecności notariusza, przedmiotem umowy jest rzecz lub prawo majątkowe, a od tej umowy nie jest pobierany podatek VAT to każdy obywatel RP ma obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych na deklaracji PCC. Biuro EMAX sporządza i nalicza podatek na odpowiednim formularzu deklaracji PCC w zależności od przedmiotu umowy.

Obowiązek rozliczenia PCC mają osoby:
kupujące rzeczy lub prawa majątkowe na podstawie umowy kupna-sprzedaży,
dokonujące zamiany rzeczy (obie strony umowy),
przyjmujące darowiznę,
spłacające pozostałych spadkobierców,
stające się jedynym właścicielem się po zniesieniu współwłasności,
zaciągając pożyczkę od osób fizycznych,
przechowujące depozyt nieprawidłowy, na które ustanowiona jest służebność bądź użytkowanie,
ustanawiające hipotekę.

 

Najem prywatny
Klientom wynajmującym: prywatnie mieszkanie, pojedynczy pokój lub cały dom rozliczamy najem prywatny.
W zależności od formy opodatkowania: na zasadach ogólnych lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, Biuro EMAX prowadzi odpowiednią dokumentację i sporządza deklarację roczną do organu podatkowego.

Biuro EMAX prowadzi także ewidencję księgową kosztów wynikających z nabycia i bieżącego użytkowania lokalu
lub budynku będącego przedmiotem najmu prywatnego jak np. czynszu do wspólnoty mieszkaniowej, odpisów
amortyzacyjnych związanych z nabyciem lokalu lub budynku, odsetek od kredytu finansującego zakup lokalu lub budynku

Obsługa podatkowo-doradcza

Obsługa podatkowo-doradcza

Pomagamy osobom zatrudnionym na umowę o pracę, na umowie zlecenia lub umowie o dzieło,
pracującym emerytom lub rencistom, którzy szukają wsparcia specjalisty w sporządzeniu oraz przekazaniu zeznań rocznych PIT-37 oraz PIT-39 dotyczący przychodów ze sprzedaży/zbycia nieruchomości.

 

Deklaracje VZM-1 – zwrot VAT za materiały budowlane
Biuro EMAX sporządza wnioski dla osób fizycznych w wieku do 35. roku życia, którzy chcą ubiegać się o zwrot niektórych wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych wykorzystanych do budowy pierwszego domu jednorodzinnego lub mieszkania nieprzekraczającego określonego w ustawie limitu metrów powierzchni. W przypadku nadbudowy, rozbudowy lub przystosowania budynku do celów mieszkaniowych zwrotowi podlegają także niektóre wydatki.

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych-  deklaracja PCC
Jeżeli umowa zawarta jest bez obecności notariusza, przedmiotem umowy jest rzecz lub prawo majątkowe, a od tej umowy nie jest pobierany podatek VAT to każdy obywatel RP ma obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych na deklaracji PCC. Biuro EMAX sporządza i nalicza podatek na odpowiednim formularzu deklaracji PCC w zależności od przedmiotu umowy.

Obowiązek rozliczenia PCC mają osoby:
kupujące rzeczy lub prawa majątkowe na podstawie umowy kupna-sprzedaży,
dokonujące zamiany rzeczy (obie strony umowy),
przyjmujące darowiznę,
spłacające pozostałych spadkobierców,
stające się jedynym właścicielem się po zniesieniu współwłasności,
zaciągając pożyczkę od osób fizycznych,
przechowujące depozyt nieprawidłowy, na które ustanowiona jest służebność bądź użytkowanie,
ustanawiające hipotekę.

 

Najem prywatny
Klientom wynajmującym: prywatnie mieszkanie, pojedynczy pokój lub cały dom rozliczamy najem prywatny.
W zależności od formy opodatkowania: na zasadach ogólnych lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, Biuro EMAX prowadzi odpowiednią dokumentację i sporządza deklarację roczną do organu podatkowego.

Biuro EMAX prowadzi także ewidencję księgową kosztów wynikających z nabycia i bieżącego użytkowania lokalu
lub budynku będącego przedmiotem najmu prywatnego jak np. czynszu do wspólnoty mieszkaniowej, odpisów
amortyzacyjnych związanych z nabyciem lokalu lub budynku, odsetek od kredytu finansującego zakup lokalu lub budynku

W INDYWIDUALNY SPOSÓB PODCHODZIMY
DO OCZEKIWAŃ KLIENTÓW