Scroll to top

Oferta dla Firm

Oferta dla Firm

Obsługa księgowa Firm

Obsługa księgowa Firm

W zależności od potrzeb Klienta:

  • prowadzimy stałą, comiesięczną obsługę rachunkową w ramach pakietów usług,
  • dokonujemy wybranych czynności rachunkowych, których Klient potrzebuje,
  • weryfikujemy poprawność prawno-podatkową dokumentacji sporządzonej we własnym zakresie przez Klienta,
  • sporządzamy deklaracje na podstawie danych otrzymanych od Klienta.

Zakres czynności wykonywany
w RAMACH UMOWY O STAŁEJ WSPÓŁPRACY
z Biurem EMAX obejmuje m.in.

O1

O1

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

– dokonywanie zapisów w KPIR
– prowadzenie Ewidencji Środków Trwałych
i Wartości Niematerialnych i Prawnych
– prowadzenie Ewidencji Wyposażenia
– obliczanie comiesięcznych zaliczek PIT podatnika
– sporządzenie zeznań rocznych PIT-36 i PIT-36L

O2

O2

Księgi Handlowe

– opracowanie i aktualizacja zakładowego planu kont
– prowadzenie bieżących zapisów w księgach   rachunkowych
– prowadzenie Ewidencji Środków Trwałych oraz WNiP
– prowadzenie Ewidencji Wyposażenia
– obliczanie miesięcznych zaliczek CIT
– sporządzenie zeznania rocznego CIT-8
– przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego

O3

O3

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

– prowadzenie Ewidencji Przychodów
– prowadzenie Wykazu Środków Trwałych oraz WNiP
– prowadzenie Wykazu wyposażenia
– wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek
dochodowy
– sporządzanie zeznania rocznego PIT 28

O4

O4

Karta Podatkowa

– prowadzenie Ewidencji Zatrudnienia
– prowadzenie imiennych, indywidualnych Kart Przychodów Pracowników
– złożenie wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej – PIT 16
– sporządzenie deklaracji rocznej PIT-16A

O5

O5

Ewidencja VAT

– prowadzenie rejestru sprzedaży VAT i zakupów VAT
– sporządzanie deklaracji VAT
– weryfikacja kontrahentów dla celów odliczenia VAT
– przygotowanie i wysłanie plików JPK
– wyliczanie zobowiązań podatkowych
– prowadzenie rozliczeń VAT przy transakcjach
wewnątrzunijnych oraz imporcie usług
– tworzenie i wysyłanie plików JPK_VAT

O6

O6

Obsługa kadrowa i płacowa

– sporządzanie miesięcznych list płac pracowników,
– obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek
dochodowy osób zatrudnionych
– sporządzenie rocznych deklaracji i rozliczeń
o zaliczkach na podatek dochodowy od osób
zatrudnionych PIT-4R, PIT-11
– prowadzenie dokumentacji kadrowej tzw akt
osobowych
– prowadzenie ewidencji urlopów oraz innych
przerw w wykonywaniu pracy pracowników

O7

O7

Dokumentowanie i rozliczanie ZUS

– sporządzanie zgłoszeń do ZUS
– sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS
– dokonywanie wyrejestrowania z ubezpieczeń ZUS
– sporządzenie rocznych informacji dla osób
ubezpieczonych ZUS RMUA
– obsługa zwolnień lekarskich papierowych
i elektronicznych

O8

O8

Inne usługi

– pomoc przy rozpoczęciu lub zakończeniu działalności gospodarczej,
– obsługa przepływów finansowych: należności
i zobowiązań, wezwań do zapłaty, not odsetkowych,
– obsługa sprawozdań do GUS,
– obsługa podatku akcyzowego w zakresie wyrobów węglowych,
– obsługa: podatku od środków transportowych,
podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od darowizn
– sporządzenie deklaracji za gospodarczej korzystanie ze środowiska

Obsługa księgowa Firm

Obsługa księgowa Firm

W zależności od potrzeb Klienta:

  • prowadzimy stałą, comiesięczną obsługę rachunkową w ramach pakietów usług,
  • dokonujemy wybranych czynności rachunkowych, których Klient potrzebuje,
  • weryfikujemy poprawność prawno-podatkową dokumentacji sporządzonej we własnym zakresie przez Klienta,
  • sporządzamy deklaracje na podstawie danych otrzymanych od Klienta.

Zakres czynności wykonywany
w RAMACH UMOWY O STAŁEJ WSPÓŁPRACY
z Biurem EMAX obejmuje m.in.

O1

O1

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

– dokonywanie zapisów w KPIR
– prowadzenie Ewidencji Środków Trwałych
i Wartości Niematerialnych i Prawnych
– prowadzenie Ewidencji Wyposażenia
– obliczanie comiesięcznych zaliczek PIT podatnika
– sporządzenie zeznań rocznych PIT-36 i PIT-36L

O2

O2

Księgi Handlowe

– opracowanie i aktualizacja zakładowego planu kont
– prowadzenie bieżących zapisów w księgach   rachunkowych
– prowadzenie Ewidencji Środków Trwałych oraz WNiP
– prowadzenie Ewidencji Wyposażenia
– obliczanie miesięcznych zaliczek CIT
– sporządzenie zeznania rocznego CIT-8
– przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego

O3

O3

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

– prowadzenie Ewidencji Przychodów
– prowadzenie Wykazu Środków Trwałych oraz WNiP
– prowadzenie Wykazu wyposażenia
– wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek
dochodowy
– sporządzanie zeznania rocznego PIT 28

O4

O4

Karta Podatkowa

– prowadzenie Ewidencji Zatrudnienia
– prowadzenie imiennych, indywidualnych Kart Przychodów Pracowników
– złożenie wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej – PIT 16
– sporządzenie deklaracji rocznej PIT-16A

O5

O5

Ewidencja VAT

– prowadzenie rejestru sprzedaży VAT i zakupów VAT
– sporządzanie deklaracji VAT
– weryfikacja kontrahentów dla celów odliczenia VAT
– przygotowanie i wysłanie plików JPK
– wyliczanie zobowiązań podatkowych
– prowadzenie rozliczeń VAT przy transakcjach
wewnątrzunijnych oraz imporcie usług
– tworzenie i wysyłanie plików JPK_VAT

O6

O6

Obsługa kadrowa i płacowa

– sporządzanie miesięcznych list płac pracowników,
– obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek
dochodowy osób zatrudnionych
– sporządzenie rocznych deklaracji i rozliczeń
o zaliczkach na podatek dochodowy od osób
zatrudnionych PIT-4R, PIT-11
– prowadzenie dokumentacji kadrowej tzw akt
osobowych
– prowadzenie ewidencji urlopów oraz innych
przerw w wykonywaniu pracy pracowników

O7

O7

Dokumentowanie i rozliczanie ZUS

– sporządzanie zgłoszeń do ZUS
– sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS
– dokonywanie wyrejestrowania z ubezpieczeń ZUS
– sporządzenie rocznych informacji dla osób
ubezpieczonych ZUS RMUA
– obsługa zwolnień lekarskich papierowych
i elektronicznych

O8

O8

Inne usługi

– pomoc przy rozpoczęciu lub zakończeniu działalności gospodarczej,
– obsługa przepływów finansowych: należności
i zobowiązań, wezwań do zapłaty, not odsetkowych,
– obsługa sprawozdań do GUS,
– obsługa podatku akcyzowego w zakresie wyrobów węglowych,
– obsługa: podatku od środków transportowych,
podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od darowizn
– sporządzenie deklaracji za gospodarczej korzystanie ze środowiska

Obsługa podatkowa Firm

Obsługa podatkowa Firm

Weryfikujemy podejmowane decyzje przedsiębiorców pod kątem skutków podatkowych.
Wykorzystujemy wiedzę teoretyczną i doskonale łączymy ją z rzeczywistością gospodarczą.

 

Odpowiedź, wskazującą prawidłową kwalifikację prawnopodatkową udzielamy w przystępnej, jasnej  i zrozumiałej formie.
W przypadku złożonych zagadnień przeprowadzamy szczegółową analizę zebranego materiału i dokumentacji Klienta.

Przedsiębiorcom będącym w trakcie kontroli oraz postępowań podatkowych proponujemy pomoc  lub reprezentację przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Celno-Skarbowym, ZUS. Weryfikujemy czynności organów podatkowych dokonywanych w ramach kontroli podatkowej i celno-skarbowej. Klienci nie muszą mieć żadnego kontaktu osobistego
z fiskusem – zrobimy wszystko za nich.

 

Przygotowujemy pisma do organów podatkowych i sądów administracyjnych.
Reprezentujemy Klientów przed organami podatkowymi, ZUS oraz sądami administracyjnymi.

Obsługa podatkowa Firm

Obsługa podatkowa Firm

Weryfikujemy podejmowane decyzje przedsiębiorców pod kątem skutków podatkowych.
Wykorzystujemy wiedzę teoretyczną i doskonale łączymy ją z rzeczywistością gospodarczą.

 

Odpowiedź, wskazującą prawidłową kwalifikację prawnopodatkową udzielamy w przystępnej, jasnej  i zrozumiałej formie.
W przypadku złożonych zagadnień przeprowadzamy szczegółową analizę zebranego materiału i dokumentacji Klienta.

Przedsiębiorcom będącym w trakcie kontroli oraz postępowań podatkowych proponujemy pomoc  lub reprezentację przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Celno-Skarbowym, ZUS. Weryfikujemy czynności organów podatkowych dokonywanych w ramach kontroli podatkowej i celno-skarbowej. Klienci nie muszą mieć żadnego kontaktu osobistego
z fiskusem – zrobimy wszystko za nich.

 

Przygotowujemy pisma do organów podatkowych i sądów administracyjnych.
Reprezentujemy Klientów przed organami podatkowymi, ZUS oraz sądami administracyjnymi.

DORADCA PODATKOWY
JEST IDEALNYM
UZUPEŁNIENIEM PRZEDSIĘBIORCY