Scroll to top

O nas

Biuro EMAX  to biuro rachunkowe
oraz kancelaria doradcy
podatkowego

 

  Właściciel Biura EMAX
– mgr Ewelina Kozanecka – doradca podatkowy nr wpisu 13382

posiada doświadczenie w obszarze prowadzenia księgowości małych i średnich
przedsiębiorstw, wiedzę i praktykę w stosowaniu przepisów prawa podatkowego.

 

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu na kierunku zarządzanie
i logistyka ukończoną z wyróżnieniem. Uczestniczyła i nadal aktywnie bierze udział w szkoleniach specjalistycznych z zakresu prawa podatkowego prowadzonych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych oraz przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

 

Po zdaniu egzaminów i spełnieniu pozostałych wymogów ustawy,
zdobyła uprawnienia doradcy podatkowego.

 

W okresie ostatnich 12 lat prowadzi z sukcesem własną działalność gospodarczą
o charakterze handlowo- usługowym na terenie całego kraju.

Wieloletnia praktyka zawodowa, wytrwałe dążenie do wyznaczonych sobie celów, konsekwentne i ciągłe pogłębianie wiedzy oraz wykształcenie kierunkowe nastawione na zgłębianie procesów zachodzących
w przedsiębiorstwach, pozwoliły na zmianę marzeń i koncepcji zawodowych
w rzeczywistość.

 

Zespół Biura EMAX dokłada wszelkich starań, aby Klienci postrzegali nas jako partnera biznesowego, wspierającego ich w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz lojalnego przyjaciela dbającego o ich najlepszy interes.

Klientom chcemy uświadamiać, iż zawsze istnieje wyjście z sytuacji podatkowej,z którą przyszło się im zmierzyć.
Jesteśmy od tego, aby wskazać różne wyjścia
i wspólnie rozwiązać problem.

 

Prawo podatkowe jest tak szerokie i zawiłe, że nie sposób rzetelnie wywiązywać się z obowiązków podatkowych bez profesjonalnego wsparcia  wyspecjalizowanego podmiotu w taj dziedzinie prawa. Każdy podatnik przed dokonaniem ważnej transakcji powinien najpierw omówić jej szczegóły z doradcą podatkowym, który oceni zarówno zagrożenia, jak i wyjaśni podatkowe konsekwencje planowanej transakcji.

Biuro EMAX  spełnia oczekiwania Klientów – podatnicy potrzebują doradcy podatkowego i księgowego w jednym miejscu.

Atutem Biura EMAX są również nowoczesne i wygodne narzędzia pracy, które
w pełni dopasowujemy do potrzeb i przyzwyczajeń Klientów.

Zapoznaj się z naszą ofertą i dokonaj ostatecznego wyboru –
rozpocznij współpracę z Biurem EMAX.

Doradca podatkowy w firmie EMAX

Doradca podatkowy jest wsparciem dla przedsiębiorcy
oraz niezastąpioną pomocą dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Podatnicy potrzebują wiedzy i doświadczenia doradcy podatkowego.

Doradca podatkowy jest idealnym uzupełnieniem dla przedsiębiorcy oraz niezastąpioną pomocą dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

Dzięki szerokim kompetencjom doradcy podatkowego, Biuro EMAX rozwiązuje problemy podatkowe swoich Klientów, opracowuje usprawnienia w sferze podatków, planuje podatkowo przyszłą działalność Klienta

 

 Kim jest doradca podatkowy?

Doradca podatkowy jest rzetelnym i sumiennym księgowym
oraz wysoko wykwalifikowanym specjalistą
w zakresie przepisów podatkowych,
zobowiązany jest ustawą do zachowania tajemnicy zawodowej.

Wszystkie informacje, które przekażesz w ramach współpracy
z Biurem EMAX, pozostaną tylko między Tobą a doradcą podatkowym.

 

Idealny doradca podatkowy: 

– jest zobowiązany ustawą stale podnosić swoje kwalifikacje,
– każdego dnia być na bieżąco ze zmianami w prawie podatkowym,
– jest niezależny w swoich decyzjach zawodowych,
– podlega jedynie przepisom prawa i zasadom etyki zawodowej
doradców podatkowych

 

SAMA WIEDZA NIE WYSTARCZY TRZEBA
UMIEĆ JĄ STOSOWAĆ